Temps de migdia

El temps de migdia de l’escola Xoriguer és un espai físic i de temps coherent amb la nostra mirada envers els infants.

El temps de migdia és un moment molt important on els infants comparteixen interessos, jocs, moments de relaxació i també d’ajuda compartida. L’estada de l’infant a l’escola es mira d’una manera integral en els diferents moments del dia, on en cada espai tindrà vivències diferents que l’enriquiran com a persona.

Aquest espai inclou el moment del menjar i també d’altres propostes pedagògiques. Amb l’objectiu que els infants visquin coherentment tots els moments que passen a l’escola és important que es respectin en aquest espai també els principis filosòfics, psicològics i pedagògics que caracteritzen l’essència del projecte pedagògic de l’escola Xoriguer.


Com mengem?

Taules de 6 infants

Afavorim les agrupacions d’infants petites entenent que els infants en aquesta edat es troben un moment d’egocentrisme i que el procés de socialització evoluciona des de la conquesta de l’altre, passant pel trio i el petit grup.

Ens servim el menjar

Fomentem l’autonomia dels infants al llarg dels moments a l’escola posant a l’abast de l’infant aquells recursos que afavoriran que ho pugui fer sol i que no necessiti l’adult per fer-ho. En el moment de dinar els infants es responsabilitzen de parar i desparar taula i també se serveixen el menjar al seu plat amb l’acompanyament de l’adult.


Què mengem?

El menjar s’elabora diàriament a la cuina de l’escolaEcoarrels, l’empresa  que gestiona el temps de migdia, aposta per la salut i la qualitat. Una bona qualitat del menjar amb productes frescos, ecològics, de temporada i de proximitat. Almenys el 65% dels aliments amb els quals s’elaboren els menús són ecològics certificats. El 100% dels productes són frescos. Aconseguim que un 75% dels aliments siguin de proximitat.

Descarrega els menús

El temps de lleure

Durant el temps de migdia els infants comparteixen interessos, jocs, moments de relaxació i també d’ajuda compartida. És un espai que permet una rica vida de grup a la vegada que un intercanvi d’experiències. A la vegada, cal tenir en compte que pels més petits, el temps del migdia també és un temps per refer-se, per relaxar-se i per descansar. 

Per això, els infants, després de dinar, poden decidir, fomentant així la seva auto-regulació, si volen anar al jardí o a l’espai de descans, de joc tranquil. En aquests espais s’alternen activitats dirigides i joc lliure, per tal que l’infant es conegui i pugui escollir (del ventall de possibilitats que permeti l’adult) aquella proposta que més li interes


qui som?

L’equip d’Ecoarrels a l’escola (D’esquerra a dreta):

 • Margarita Maydeu: monitora de P3 i P4
 • Maria Romero: monitora de P5
 • Eva Parareda: monitora de CI (1r i 2n)
 • Ana Serrano: monitora de cicle mitjà i superior i coordinadora.
 • Sira Blasco: cuinera


Com funcionem?

El temps de migdia és un espai educatiu més de l’escola, que inclou l’estona del dinar i la d’abans i la de després del menjar

RECORDA QUE:

 • L’horari quan l’escola fa jornada intensiva és de 13:00 a 15:30.
 • Els infants fan servir tovallons de roba i pitets (infantil) que han de dur de casa marcat amb el nom.
 • Els alumnes a partir de 1er es renten les dents. Per treballar aquest hàbit cal que cada dilluns portin un necesser marcat amb el nom amb raspall i pasta de dents.
 • Per imprevistos (no assistència, necessitat de dietes…) cal avisar de 9:00 a 9:30 per DINANTIA a l’usuari Eco Arrels.

PREUS (aprovat per Consell escolar 09/07/20)

 • Usuaris fixos: 6,33€/dia per infant. (3 o més dies fixos a la setmana)
 • Usuaris esporàdics:  6,96€/dia per infant.

Per a més informació consulteu la normativa del funcionament del temps de migdia.


mengem com a casa

“Mengem com a casa” és el projecte pedagògic del temps de migdia i pretén cristal·litzar una manera de fer, d’acompanyar i de viure el temps de migdia perquè sigui una mirada unitària entre tothom i sigui un element més d’escola. Ha estat elaborat per la Comissió de Temps de Migdia, i recull per tant les inquietuds de tots els actors que participen d’aquest espai, buscant el consens i la corresponsabilitat de tota la comunitat educativa.

Aquest projecte, que neix amb la voluntat d’ esdevenir una eina per poder gestionar l’espai d’una manera respectuosa amb la línia de l’escola, presenta com a objectius principals la millora de la convivència, el foment de l’autonomia dels infants i l’adquisició de bons hàbits. Aquests objectius no només tenen en compte la seva repercussió en els infants, sinó també en l’equip de monitoratge, l’equip de mestres i les famílies de l’escola. És en aquest sentit que es defineixen, entre d’altres, espais de coordinació entre l’equip de monitors i l’equip de mestres de l’escola, actuacions per fomentar l’autonomia dels infants i crear un ambient agradable a l’espai de menjador i vies de comunicació eficients amb les famílies.

Saber més