Escriptura

Us expliquem com acompanyem l’aprenentatge de l’escriptura a l’escola:

L’objectiu de l’escola és no ofegar el desig d’aprendre a escriure de cap infant i potenciar que vagi provant, que contrasti, que faci preguntes, amb un acompanyament adequat que valora cada un dels passos i sap oferir reptes engrescadors per seguir endavant. Cal situar l’aprenentatge de l’ortografia en contextos de lectura i d’escriptura reals i pròxims als interessos de l’alumnat. Les orientacions que oferim per cicles són pautes que ens poden ajudar per organitzar-nos a nivell intern d’escola però no podem oblidar la individualitat de cada infant per tal d’acompanyar-lo de la millor forma possible“.

ESCRIPTURA AL XORIGUER