Principis pedagògics

POSEM

l’alumnat en el centre de l’aprenentatge. En les decisions que prenem tenim en compte la seva edat, interessos i necessitats. Aquests aspectes els identifiquem mitjançant l’observació directa, l’escolta activa, l’assemblea d’alumnes i les reunions de la pinya de mestres.

BASEM

l’aprenentatge en la corrent socioconstructivista que es fa possible a partir de la cooperació entre membres. També fomentem la recerca individual i el treball autònom.

AVALUEM

totes les persones que formen part del centre per tal de millorar dia rere dia. L’alumnat ha de conèixer en quin moment es troba del seu desenvolupament de manera que tingui estratègies per poder millorar.

REFORCEM

la cultura de l’esforç, el compromís i la responsabilitat per aprendre a assumir les conseqüències dels propis actes.

PROMOVEM

la implicació en els òrgans democràtics dels infants (Assemblea d’infants i consell d’infants) i el respecte pels mateixos.

VIVIM

la diversitat com un fet enriquidor i potenciador de les relacions humanes. Ens serveix per establir vincles reals de diàleg i respecte mutu.

ENTENEM

la figura del mestre com a acompanyant en el desenvolupament integral de l’infant i com a figura d’enllaç amb la família. L’acció tutorial és part fonamental d’aquest acompanyament.

RESPECTEM

la pluralitat de pensaments, maneres de fer o dir les coses. Creem entorns protegits sense prejudicis. Valorem els diferents temps d’aprenentatge.

ACOMPANYEM

 la gestió de les emocions per part de tot l’equip humà de l’escola. Entenem que és un fet implícit en l’aprenentatge integral de l’infant.

FOMENTEM

aprenentatges significatius i competencials dels infants que els permetin establir connexions amb aspectes quotidians de la seva vida.

AFAVORIM

el creixement dels infants i la millora de l’autoestima mitjançant el coneixement del propi cos, cuidant-lo, dominant-lo i alimentant-lo.

RECONEIXEM

que la coeducació estimula el potencial de cada nen i la seva individualitat independentment de l’orientació afectivosexual, identitat o expressió de gènere, afavorint així la igualtat real d’oportunitats.