Principis pedagògics

1

L’alumnat en el centre de l’aprenentatge, per tant en les decisions que es prenguin es tindran en compte la seva edat, interessos i necessitats; mitjançant l’observació, escolta activa i l’assemblea i les pinyes de mestres.

2

Una part important es basarà en la corrent socioconstructivista de l’aprenentatge i per tant es farà possible a partir de la cooperació entre membres. També fomantarem la recerca individual i el treball autònom.

3

Cultura avaluativa de centre. Totes les persones que formin part del centre s’avaluaran per tal de millorar dia rere dia. L’alumnat ha de conèixer en quin moment es troba del seu desenvolupament i així tingui estratègies per poder millorar.

4

Cultura de l’esforç, compromís i responsabilitat per assumir les conseqüències dels seus actes.

5

Implicació i respecte pels òrgans democràtics dels infants (Assemblea d’infants i consell d’infants).

6

Viure la diversitat com un fet enriquidor i potenciador de les relacions humanes. Per tal d’establir vincles reals de diàleg i respecte mutu.

7

L’adult com acompanyant en el desenvolupament integral de l’infant i d’enllaç amb la família. Tot això es concretarà amb l’acció tutorial.

8

Respectar la diversitat de pensaments, maneres de fer o dir les coses. Creant entorns protegits sense prejudicis. I també respectar la diversitat de temps per fer aprenentatges.

9

Acompanyar en la gestió de les emocions per part de tot l’equip humà de l’escola com un fet implícit en els diferents aprenentatges.

10

Fomentar aprenentatges significatius i competencials pels infants que els permetin establir connexions amb aspectes quotidians a la seva vida.

11

Afavorir el coneixement d’un mateix i la millora de l’autoestima mitjançant el coneixement del propi cos, cuidant-lo, domininant-lo i alimentant-lo.

12

Afavorir la coeducació reconeixent les potencialitats i individualitats de nens i nenes independentment de l’orientació fectivosexual, identitat o expressió de gènere, potenciant així la igualtat real d’oportunitats.