Jardí

La comissió del Jardí es va crear el curs 2016/2017 amb la necessitat de repensar l’espai exterior com un espai més d’aprenentatge i amb l’objectiu de col·laborar i participar en la creació d’uns espais exteriors adequats a les necessitats dels infants i els /les mestres amb l’ajuda d’aquests i la resta de famílies.

Tant en l’etapa educativa d’educació Infantil com a Primària els espais exteriors són tan importants com ho poden ser els interiors, ja que ens ofereixen moltes possibilitats, com ara espais d’aprenentatge, de joc, de recerca, etc. Nosaltres estem fermament convençuts que l’espai exterior del centre ha de ser el lloc des del qual apropar l’experiència de la natura als infants. Ha de ser concebut com a espai natural i per tant ha d’incloure elements de la natura (vegetació, troncs, pedres, sorres de diferents tipus, etc.) que faran molt més rica l’experiència de l’aprenentatge.

Volem que l’exterior sigui un espai bonic i viu, agradable i segur, que convidi els infants a fer-hi exploracions, trobades i descobertes. Un espai que doni cabuda al seu afany d’investigació, que pugui acollir-lo i que li permeti generar respostes autentiques i genuïnes. Un espai obert al canvi, que està fent l’escola que pugui transformar-se i articular-se de noves maneres en funció dels interessos del grup. Un espai en definitiva que pugui acollir la immesurable curiositat per la vida dels nostres fills i filles.

Per poder tirar endavant aquesta idea d’incloure els espais exteriors com a espais d’aprenentatge i creixement dels infants, en un primer moment es va comptar amb la col·laboració de la Carme Cols i en Pitu Fernàndez, mestres promotors del projecte “El safareig” https://elnousafareig.org/ sobre l’ús educatiu dels espais exteriors a l’escola; com també amb el suport i col·laboració de l’AMPA, l’equip directiu, l’alumnat de l’escola i tota la comunitat educativa.

Per tant doncs, el Projecte del Jardí és un projecte que s’elabora mantenint els principis del Projecte Educatiu del Centre, per aprofitar millor els recursos que ja té l’escola. La intenció és dur-lo a terme com un procés d’aprenentatge, de compromís i de cooperació entre tota la comunitat educativa.

Com hem dit abans, la Comissió del Jardí pretén que el pati esdevingui un espai harmònic i saludable dins de l’escola, on hi predominin els espais naturals i on s’hi pugui dur a terme una educació integral i el creixement personal dels infants. Per aquest motiu caldrà intervenir en l’entorn del pati per procurar que aquest sigui un espai ple de possibilitats d’aprenentatge i, al mateix temps, afavoreixi relacions positives i tranquil·les entre els infants.

Us animem a participar-hi!!!!!!