Comissió Temps de migdia

La Comissió de Temps de Migdia de l’AMPA vetlla per al bon funcionament del Temps de Migdia


Formada per…

  • Laura José  María (mare d’en Bernat de P5 i l’Amàlia de 4t)
  • Dunia Pallarés (mare de l’Arnau de P5 i el Joan Marc de 3r)

Funcions / Objectius

Periòdicament es reuneix amb la direcció de l’escola, representants de l’empresa, la coordinadora de temps de migdia i un representant dels pares del Consell Escolar per a fer un seguiment del funcionament del servei i fer propostes de millora.

Amb aquesta finalitat la comissió recull les inquietuds de les famílies (de manera directa i mitjançant enquestes electròniques) i dels infants (via enquestes)  i realitza visites al menjador de l’escola durant el temps de migdia.