Famílies

L’AMPA és l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’escola. Representem les famílies davant del Consell Escolar (on hi tenim dos pares/mares i un representant de l’AMPA) i davant de l’administració pública (Ajuntament, Departament d’Ensenyament, etc.). L’AMPA es regeix per uns estatuts aprovats en

Qui som?


L’AMPA la formen totes les famílies del centre, tots els pares, mares i tutors que han acceptat formar-ne part.

A nivell intern hi ha una Junta formada per un President/a, un vice-president/a, un secretari/a, un tresorer/a i un seguit de vocals.

Els membres de l’actual junta de l’AMPA són:

  • Guerau Arisa –  PRESIDENT
  • Pili Tantinyà – VICE-PRESIDENTA
  • Natàlia Domènech – SECRETÀRIA
  • Laura Peláez – TRESORERA

Cada comissió té un vocal en la junta. Però la participació en junta és oberta a tothom.

Funcions


Gestionem els recursos que aporten les famílies a l’escola, coordinant-nos amb el centre.

Quotes

Les quotes fixades  per aquest 2019-20 són:

una QUOTA* BIMESTRAL DE: 

  • 54 € (famílies amb 1 nen)
  • 99,80 EUR per a les famílies amb 2 nens. Bonificada la part de l’AMPA
  • 185,40 EUR per les famílies amb 3 nens. Bonificada la part de l’AMPA
  • 190,80 EUR per les famílies amb 4 nens. Bonificada la part de l’AMPA

Es dóna l’opció de triar la periodicitat de la quota:

  • bimestral (cada 2 mesos)
  • una sola quota anual (270€ un nen / 499€ 2 nens).

*La quota continua sent la mateixa del curs anterior*

Per qüestions de tresoreria hi ha quotes que les passa l’AMPA i hi ha quotes que les passa l’Escola.

COMISSIONS

Biblioteca

Organitza i manté els espais de Biblioteca de l’escola.

temps de migdia 

Coopera en la gestió del temps de migdia (menjador i  temps lliure)

Cooperació

Treballem per intregrar temes de cooperació i escola de la pau en el dia a dia de l’escola.

Cruïlla Xoriguer

Impulsa espais de trobada i formació sobre temes educatius

Edifici definitiu

Vetlla per aconseguir l’edifici definitiu de l’escola.

Extraescolars 

Impulsa i coordina les activitats extraescolars de l’escola.

Festes

Promou diferents activitats al llarg del curs escolar.

Jardí

Treballa per un jardí adequat per a l’esbarjo, sense perdre de vista la vessant més educativa,

Jornada continuada

Proposa un repensament dels horaris que es duen a terme a l’escola.

Verda

Impulsa una acció conjunta de respecte cap al medi ambient.