Famílies

L’AMPA és l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’escola. Representem les famílies davant del Consell Escolar (on hi tenim dos pares/mares i un representant de l’AMPA) i davant de l’administració pública (Ajuntament, Departament d’Ensenyament, etc.). L’AMPA es regeix per uns estatuts aprovats en

Qui som?


L’AMPA la formen totes les famílies del centre, tots els pares, mares i tutors que han acceptat formar-ne part.

A nivell intern hi ha una Junta formada per un President/a, un vice-president/a, un secretari/a, un tresorer/a i un seguit de vocals. Aquests càrrecs s’assignen a l’Assemblea anual i tenen una assignació per a 4 anys.

Els membres de l’actual junta de l’AMPA són:

  • Guerau Arisa –  PRESIDENT (Des de setembre de 2017)
  • Pili Tantinyà – VICE-PRESIDENTA (Des de setembre de 2019)
  • Natàlia Domènech – SECRETÀRIA (Des de setembre de 2017)
  • Laura Peláez – TRESORERA (Des de setembre de 2019)

Cada comissió té representació d’un/a vocal a la junta.

Mensualment es realitzen reunions de Junta obertes a tots els membres de l’AMPA. Actualment les reunions de Junta es realitzen en format virtual a través d’un enllaç que es proporciona a través de l’aplicatiu Dinantia.

Funcions


Gestionem els recursos que aporten les famílies a l’escola, coordinant-nos amb el centre.

Quotes

Les quotes fixades  per aquest 2020-21 són:

una QUOTA* BIMESTRAL DE: 

  • 54 € (famílies amb 1 nen)
  • 99,80 EUR per a les famílies amb 2 nens. Bonificada la part de l’AMPA
  • 145,65 EUR per les famílies amb 3 nens. Bonificada la part de l’AMPA
  • 190,80 EUR per les famílies amb 4 nens. Bonificada la part de l’AMPA

Es dóna l’opció de triar la periodicitat de la quota:

  • bimestral (cada 2 mesos)
  • una sola quota anual (270€ un nen / 499€ 2 nens).

*La quota continua sent la mateixa del curs anterior*

Per qüestions de tresoreria hi ha quotes que les passa l’AMPA i hi ha quotes que les passa l’Escola.

COMISSIONS

Biblioteca

Organitza i manté els espais de Biblioteca de l’escola.

Cooperació

Treballem per intregrar temes de cooperació i escola de la pau en el dia a dia de l’escola.

Cruïlla Xoriguer

Impulsa espais de trobada i formació sobre temes educatius

Extraescolars 

Impulsa i coordina les activitats extraescolars de l’escola.

temps de migdia 

Coopera en la gestió del temps de migdia (menjador i  temps lliure)

Festes

Promou diferents activitats al llarg del curs escolar.

Jardí

Treballa per un jardí adequat per a l’esbarjo, sense perdre de vista la vessant més educativa,