GRUPS DE CLASSE

Hola som l’Abril i la Bruna i hem fet una entrevista a tota la classe de 5è. Hem volgut fer una entrevista sobre els grups de classe.

Aquesta entrevista l’hem fet perquè aquest any ens han ajuntat amb cadascú al seu curs i volíem saber si a les persones de la nostra classe els hi agrada aquesta decisió. 

-Amb qui us agrada més anar a la classe, amb els que ara fan 4t o amb tots els de 5è? el 72% de nens/es entrevistats/des ha dit que els hi agrada més anar amb els de el seu propi curs i el 28% ha dit que els hi agrada més anar barrejats. Vist que a la majoria de nens/es han dit que els hi agrada més anar amb el seu curs perquè tenen més amics.

-Com creieu que aprenem més? Abans quan estavem amb els de quart o ara que estem tot cinquè? el 82% ha dit que aprenen més amb els del seu curs i un  18% ha dit que aprenien més abans quan estavem amb els de 4t. Per tant, el 82% els hi agrada més ara perquè amb els de 4t semblava que repetíssim curs.

-Com us agrada més fer activitats, amb grup o individuals? el 81% ha dit que els hi agrada més fer activitats amb grup i el 19% a dit que els hi agrada més fer activitats individuals. Ja que la majoria ens ha dit que poden aprendre més dels altres. 

Nosaltres com a periodistes ens a agradat molt perquè hem pogut veure les opinions de tothom i per nosaltres ha estat una experiència molt agradable. Hem vist que a la majoria els hi agrada més aquest any i aprenen més amb grups.

Periodistes: Abril i Bruna