Jardí

Aquesta comissió pretén que el jardí esdevingui un espai harmònic i saludable dins de l’escola, on hi predominin  espais naturals i on s’hi pugui dur a terme una educació integral i el creixement personal dels infants.


FORMADA PER…

  • Mònica Molera (mare d’en Kiliani de la Lia)
  • Sandra Moreno ( mare de Kerala i Irina )
  • Joan Sallent ( pare d’en Guim )
  • Lorena Villanueva (mare Enzo i Aira)
  • Romà Garcia (pare Aran)

OBJECTIUS

  • Col·laborar i participar en la creació d’uns espais exteriors adequats a les necessitats dels infants i els /les mestres amb l’ajuda d’aquests i la resta de famílies.
  • Millorar l’equipament del jardí, espais d’ombra, desnivells, zones polivalents…
  • Adaptar els equipaments i materials als infants en condicions de seguretat i manteniment adequat.

Ara més que mai, volem un jardí obert al canvi que està fent l’escola que pugui transformar-se i articular-se de noves maneres en funció dels interessos i necessitats dels diferents grups. Un espai, en definitiva, que pugui acollir la immesurable curiositat per la vida dels nostres fills i filles.