APRENDRE A LA NATURA

Al Xoriguer aprenem de l’entorn natural proper.

Hem començat el curs d’una forma molt especial, un cop ens hem retrobat, ens hem pogut mirar, explicar, sentir i escoltar hem tingut la necessitat de sortir de l’escola, de passejar per espais propers que ens poden aportar aprenentatges i emocions que hem tingut molt acotats durant massa mesos.

A partir d’aquí qualsevol animal, planta, pedra o troballa es converteix en font d’interès i curiositat, i, per tant, d’aprenentatge. Trobar un insecte, un animal mort, una flor, un fòssil, una deixalla que no hi hauria de ser…

Una altra raó perquè els menors passin més temps a l’aire lliure és que la consciència ambiental es desenvolupa en edats primerenques, com es recollia a un estudi que destaca la transcendència d’assegurar entre els més petits els valors ambientals perquè tinguin cura de la natura quan siguin adults.

Cada grup ha sortit d’excursió per Centelles en més d’un moment. Han anat a espais tan bonics com: els voltants de Banyeres, el Rosell, el Camí Fluvial, el Salt del Purgatori.

Un cop a l’escola, els aprenentatges i descobertes que s’han fet durant les sortides s’integren tant de manera específica com transversal i desvetllen noves cerques i interessos que serveixen per avançar en les investigacions que cada petit grup es planteja.