El dia a dia al Xoriguer

LA CONVERSA


Comencem tots els matins amb una conversa amb el grup de referència. És un espai per fomentar la competència comunicativa oral, habilitats de raonament i pensament crític en diferents llengües (català, castellà i anglès).

És un bon moment per treballar els hàbits de conversa: seure, respectar els torns de paraula, aprendre a escoltar, mirar qui parla, donar arguments, fer-se preguntes, debatre idees, argumentar un posicionament, etc. Sempre des del respecte mutu per no fer mal amb allò que volem dir.

En definitiva és un espai neutral per parlar d’allò que ens ocupa i hi posem paraules per poder-ho entendre millor. Per tant, es fa mitjançant els recursos següents: llegir un conte i després parlar-ne, comentar notícies d’actualitat, parlar sobre temes proposat pels infants, reflexionar sobre “dies mundials”, escoltar una peça musical, observar obres d’art, compartir temes de convivència i fer dinàmiques de grup.

INVESTIGACIONS


El que anomenem “Investigacions” són un espai per afavorir el treball globalitzat a l’escola i desenvolupar el pensament científic.

Les Investigacions neixen dels interessos dels propis infants (tot i que això no significa que sempre els triïn ells). Els mestres captem les necessitats de coneixement expressades i les motivacions que les generen i mirem de concretar-les en aprenentatges concrets

En una fase inicial es realitzen diferents activitats per poder generar aquestes preguntes. Un cop identificades les temàtiques d’aprenentatge es realitzen les agrupacions entre mestre i infants.

S’intenta que siguin grups heterogenis i duren el temps que dura la investigació. Es tracta de grups reduïts (barreja d’infants d’un mateix cicle) ja que així els mestres poden acompanyar millor els diferents processos d’aprenentatge.

El rol del docent és acompanyar i escoltar bé el què els infants ens comuniquen. Entendre què volen saber, descobrir el què els motiva. Amb aquest objectiu afavorim la capacitat d’observació mitjançant contextos rics en estímuls, materials i recursos. D’aquesta manera, despertem la curiositat i el motor d’aprenentatge de tots els infants. Lògicament, aquest procés s’adapta en funció de l’edat madurativa de cada infant.

És en aquest moment on s’introdueixen aspectes i habilitats del treball cooperatiu.

En totes les investigacions que es porten a terme donem importància al procés que cada alumne ha seguit per arribar a obtenir uns resultats. Tot el procés i el resultat final es concreta en un document. A cicle superior es busquen diferents formats per poder expressar aquests processos.

L’objectiu final és promoure una actitud davant del món que afavoreixi fer-se preguntes, formular hipòtesis i buscar respostes amb diferents procediments, materials, etc.

TEMPS DE GRUP


És un espai de temps que ens serveix per treballar certs aprenentatges que no han sorgit en altres moments o que vulguem reforçar amb tot el grup de referència.

Sovint estan vinculats a la competència lingüística, a la competència matemàtica i a la competència de coneixement i interacció amb el món físic.

PROPOSTES


Les propostes són situacions d’aprenentatge pensades i proposades pels mestres perquè els infants puguin potenciar la creativitat, el joc simbòlic i el llenguatge artístic.

El mestre provoca situacions mitjançant materials d’art, peces musicals, poemes, contes, notícies… Amb aquestes dinàmiques pretenem afavorir la competència artística i cultural i l’autonomia i iniciativa personal.

Es produeixen en grups reduïts i una temporització de tres moments a la setmana on es barregen tots els infants d’un cicle.

ESPECIALISTES


Tenim mestres amb les especialitats d’anglès, música i educació física. Les activitats relacionades amb aquestes especialitats es realitzen amb la periodicitat que marca el Departament d’Educació.

A banda, en festes puntuals i en els tallers donem tota la rellevància que podem a les especialitats.

TALLERS


Activitat conjunta d’escola on es barregen infants de diferents edats (P4 a 6è), per tal de crear una cantada, obra de teatre i/o espectacle d’arts escèniques (dansa, música, etc).

Gira a l’entorn d’una temàtica. Se’n parla a les converses i a la pinya de mestres i anem construint l’espectacle tots junts. Els infants trien segons els seus interessos a quin taller aniran i s’impliquen en la creació i el desenvolupament d’aquell taller per anar confegint l’obra final.

Aquesta preparació s’inicia el primer trimestre i es va portant a terme una tarda a la setmana i a finals de maig es fa la representació teatral al Casal Francesc Macià de Centelles

ESMORZAR


Els infants porten un esmorzar saludable. Esmorzem a l’aula amb cada grup de referència. És un moment informal per poder conversar de temes que vulguin compartir els infants, ja siguin en gran grup o en petit grup.

JARDÍ


És un espai on hi ha moltes interaccions entre infants i adults, amb jocs estructurats, joc simbòlic o altres activitats improvisades. Des de l’escola vetllem perquè hi hagi materials diversos en els diferents espais i els infants puguin escollir l’activitat que més necessiten. En aquest cas l’adult no vigila sinó que acompanya les propostes.

TEMPS DE MIGDIA


Disposem d’un projecte anomenat “Mengem com a casa” treballat conjuntament amb les famílies i amb la complicitat de l’empresa adjudicatària del servei de menjador que pretén unificar la línia pedagògica de l’escola i el treball propi de les hores de menjar i esbarjo del migdia.

Entenem l’escola com una unitat i aquest projecte n’és una mostra clara.