Espai Aula

Espai on les mestres comparteixen recursos educatius amb les famílies

  • Classe dels tractors

 

  • Classes dels robots i de les tortugues

 

  • Classes lila i verda