Espai Aula

Espai on les mestres comparteixen recursos educatius amb les famílies

  • Classe dels juganers

 

  • Classe dels artistes

 

  • Classe dels científics

 

  • Classe lila

 

  • Classe verda

 

Schools

01 Pista 1 02 Pista 2 03 Pista 3 04 Pista 4 05 Pista 5 06 Pista 6 07 Pista 7 08 Pista 8 09 Pista 9 10 Pista 10 11 Pista 11 12 Pista 12 13 Pista 13 14 Pista 14 15 Pista 15 16 Pista 16

   http://www.escolaxoriguer.cat/wp-content/uploads/Dogs.mp3