AMPA

Què és l'AMPA

L’AMPA és l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’escola. Això vol dir que l’AMPA és l’associació que representa les famílies de l’escola i que ens permet tenir veu davant del Consell Escolar (on hi tenim dos pares/mares i un representant de l’AMPA), dels serveis que participen a l’escola (menjador, etc.) i davant de l’administració pública (Ajuntament, Departament d’Ensenyament, etc.). L’AMPA es regeix per uns estatuts aprovats en assemblea.

Què fa l'AMPA

L’AMPA gestiona els recursos que aporten les famílies a l’escola, coordinant-se amb el centre perquè aquest pugui disposar de les millors condicions per a l’educació dels alumnes. En aquest sentit, l’AMPA és responsable de la socialització dels llibres de text i de lectura, de la gestió econòmica per a les sortides que es facin des del centre i de vetllar perquè al centre s’hi destinin els recursos (ja siguin propis o externs) i les millores que calguin per a aconseguir que l’Escola Xoriguer estigui cada vegada més equipada; i que l’equip docent pugui disposar de les millors condicions per a desenvolupar la seva tasca.

L’AMPA coopera activament en la gestió del menjador, participant en els acords i les condicions que regeixen el servei i coordinant-lo mitjançant la comissió de menjador on participen l’AMPA, l’empresa externa i el Centre.

L’AMPA organitza i concerta les activitats extraescolars proposant una graella d’activitats, coordinant els monitors i gestionant el servei en la seva totalitat.

L’AMPA proposa i dóna suport a projectes perquè l’escola pugui treballar amb els seus alumnes aspectes pedagògics importants a través d’elements com l’hort, l’alliberament d’un xoriguer, etc. L’AMPA contribueix a les festes i celebracions que es fan al centre i en les pròpies proposades des de l’Associació.

L’AMPA gestiona la biblioteca de l’escola, catalogant els llibres i controlant el préstec extern irealitzant activitat d’impuls de la lectura un cop el trimestre.

L’AMPA conforma l‘Escola de families gestionant activitats i xerrades que puguin ser d’interès per tots.

L’AMPA vetlla per tal que el patis siguin un espai lúdic i d’aprenentatge.

L’AMPA participa en els espais cooperatius a nivell de poble, per tal de sensibilitzar les famílies en aspectes de marcat caràcter solidari.

L’AMPA treballa a fons per aconsseguir un edifici definitiu per als infants del Xoriguer, fent pressió a les entitats/autoritats corresponents.

Qui forma l’AMPA ?
L’AMPA la formen totes les famílies del centre, tots els pares, mares i tutors que han acceptat formar-ne part, ja sigui des de l’aportació econòmica amb les quotes bimestrals com en diferents nivells de participació en activitats i tasques de gestió de l’Associació. A nivell intern hi ha una Junta formada per tots aquells membres que participen més activament en el dia a dia de l’AMPA: s’organitza amb un President/a, un vice-president/a, un secretari/a un tresorer/a i un seguit de vocals. Tots aquests membres participen en les diferents comissions o grups de treball on es desglossa el dia a dia de l’Associació. Els membres de l’actual junta de l’AMPA són: Guerau Arisa PRESIDENT, Mònica Santa Eulàlia VICE-PRESIDENTA, Natàlia Domenech SECRETÀRIA, Elena Vilaró TRESORERA, Representants de les diferents comissions i grups de treball: Laura José María – MENJADOR, Miriam Capdevila –  EXTRAESCOLARS, Mònica Bertran – COMISSIÓ VERDA, Laura Jiménez – FESTES, Mar Muñoz  – BIBLIOTECA, Lourdes Fonoyet – WEB, Anna Toll – ESCOLA DE FAMÍLIES, Guerau Arisa – PATI, Laura Pelaez – JORNADA CONTINUADA, Inma Feliu -COOPERACIÓ,  Marc Vilamajó – EDIFICI DEFINITIU

Tresoreria

La Tresoreria la formen:

– Helena Vilaró – tresorera
– Eli Garcia

S’encarreguen del pressupost de l’AMPA, la definició de les quotes, les gestions comptables, etc.

Les quotes fixades  per aquest 2017-2018 són:

una QUOTA* BIMESTRAL DE
54 € (famílies amb 1 nen)
99,80 EUR per a les famílies amb 2 nens – Bonificada la part de l’AMPA
185,40 EUR per les famílies amb 3 nens.  Bonificada la part de l’AMPA
190,80 EUR per les famílies amb 4 nens.  Bonificada la part de l’AMPA

Es dóna l’opció de triar la periodicitat de la quota:

– bimestral (cada 2 mesos)
– una sola quota anual (270€ un nen / 499€ 2 nens).
*La quota continua sent la mateixa del curs anterior*
Per questions de tresoreria hi ha quotes que les passa l’AMPA i hi ha quotes que les passa l’Escola.

Comissió de menjador

La comissió de menjador formada per:

-Laura José María

-Txell Argelagués
-Imma Asensio

Els preus de menjador fixats pel Departament d’ensenyament per aquest curs 2017-2018 es mantenen respecte de l’any passat.

Alumnes fixos: 6,20 EUR/dia/alumne
Alumnes esporàdics 6,80 EUR/dia/alumne

* Les famílies que tinguin tres o més fills que utilitzin aquest servei tenen un descompte per àpat de 0,15€

Comissió de Festes

La comissió de festes està formada per:

– Laura Jimenez
– Mònica Bertran
– Salomé Fernàndez
– Cristina Molera
– Anna Coll

Les festes previstes per aquest curs 2017-2018 són:
Setembre
Festa de Benvinguda

Octubre
Castanyada de p3

Desembre
Activitat solidària- Quina i Cantada de nadales

Gener/Febrer:
Cau de bruixes i Carnestoltes

Març:
Calçotada al pati de l’escola

Festa de Final de Curs amb col·laboració amb els pares dels alumnes de 6è

Comissió d'Extraescolars

La Comisió d’Extraescolars la formen:

-Miriam Capdevila
-Laura Jimenez

Des de la comissió d’extraescolars, treballem per poder oferir un ampli ventall d’activitats extraescolars.

Les extraescolars d’aquest any són:

Coral

Robòtica

Orquestra

Taller d’Art

Anglès

Teatre

—.

Comissió Verda

Dins la comissió verda elaborem les bases per dur a terme una acció conjunta de respecte cap al medi ambient.

La comissió verda la formem:

– Mònica Bertran
– Josep Maria Perez
– Arian Jorquera
– Dolo Garcia
– David Ustrell
– Toni Agudo

Els nostres objectius són:

Incentivar al màxim la llei de les tres R: Reciclar, Reduïr, Reutilitzar, mitjançant les activitats necessàries.

Activar l’hort ecològic escolar i apropar-lo a l’alumnat participant-hi de forma activa durant el curs.

Apropar als nens el coneixement dels hàbitats naturals amb la bassa com a eina de treball.

Comissió de Biblioteca

La comissió de la Biblioteca està formada per:

– Mar Muñoz
– Natàlia Domènech
– Eva Comellas
– Pili Sierra
– Anna Vila
– Mª Àngels Robles
– Anna Coll
– Imma Feliu

Des del curs 2012-13 la comissió de Biblioteca treballa per organitzar la biblioteca de l’escola tot classificant els llibres de què es disposa seguint el mateix ordre que a les biblioteques públiques.

Tasques que s’han dut a terme:

– Selecció i classificació per edats dels llibres d’imaginació (contes) i els llibres de coneixement (llibres per a consulta o cerca d’ informació).

Contes per a infants fins als 6 anys, gomet de color blau

Contes per a infants de 7 a 9 anys, gomet de color vermell

Contes per a joves de 10 a 13 anys, gomet de color verd.

Els llibres de coneixement s’han ordenat per temes posant una etiqueta blanca al llom amb el número que els correspon segons el tema. (Ex: 59 animals, 75 pintura, 78 música, 9 història, etc.)

Obertura de la Biblioteca tots els dimecres de 16,45h a 17,45h.

Servei de préstec: cada alumne disposa d’un carnet per fer-ne ús.

Activitats de dinamització trimestrals: hores del conte, música, poesia, endevinalles…

Creació de la mascota de la Biblioteca: la rateta Papira Perez, escollida i creada pels alumnes de l’Escola.

El nostre objectiu és seguir ampliant el fons de la Biblioteca de l’escola i fer-la viva apropant-la a les famílies.

Comissió Web

La Comissió web la formen:

– Lourdes Fonoyet
– Mònica Santa Eulàlia
– Eva Boix
– Jesús Gonzàlez
– Inma Asensio
– David Jimenez

Amb la voluntat de facilitar la cerca d’informació relacionada amb l’escola i amb l’AMPA es va crear aquesta pàgina web oberta a la participació de l’alumnat, de l’equip docent i de les famílies. Així doncs, hi trobareu des del calendari escolar, les activitats realitzades a l’escola, les fotografies del curs i els avisos més immediats, entre d’altres.

Us animem a endinsar-vos-hi!

Comissió Escola de famílies

La Comissió Escola de Famílies la formen:

– Meritxell Argelagués
– Anna Toll
– Sílvia Cid

Espai de trobada on es pretén afavorir el coneixement de les famílies, la reflexió, l’intercanvi d’experiències i l’adquisició de nous aprenentatges mitjançant diferents xerrades i tallers.

Per al curs 2016-2017 hi ha previst de realitzar 5 activitats (xerrades-tallers) : octubre, desembre, gener, març i maig amb col·laboració amb l’escola, altres institucions així com xerrades organitzades exclusivament per la comissió.

Comissió de Pati

La Comisió de Pati la formen:

-Guerau Arisa
-Mònica Molera
-Cristina Molera
-Miriam Capdevila
-Mireia Herrando
-Pili Flores
-Núria Calm
-Najat El MEJDKI

Aquesta comissió és l’encarregada d’aconsseguir crear un pati adequat per a l’esbarjo, sense perdre de vista la vessant més educativa, Treballa en coordinació amb l’equip de mestres.

Comissió de Jornada continuada

La Comisió de Jornada continuada la formen:

-Laura Pelaez
-Cristina Pelaez
-Mar Muñoz
-Laura Jose María

Aquesta comissió és l’encarregada de proposar un repensament dels horaris que es duen a terme a l’escola explicant els beneficis de la jornada continuada.

Us podeu descarregar la documentació en els següents enllaços

Presentació jornada continuada 19 de juny 2017

Resultats enquesta sobre la jornada continuada 2017

Comissió de Cooperació

La Comisió de Cooperació la formen:

-Inma Feliu
-Mònica Bertran
-Lourdes Fonoyet

Aquesta comissió és l’encarregada dels temes de cooperació i d’escola de la pau.

Comissió Edifici definitiu

La Comisió per  l’Edifici definitiu la formen:

-Marc Vilamajó

Aquesta comissió és l’encarregada de vetllar per aconsseguir l’edifici definitiu de l’escola.

Descarregeu-vos els ESTATUTS