AMPA

Què és l'AMPA

L’AMPA és l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’escola. Això vol dir que l’AMPA és l’associació que representa les famílies de l’escola i que ens permet tenir veu davant del Consell Escolar (on hi tenim dos pares/mares i un representant de l’AMPA), dels serveis que participen a l’escola (menjador, etc.) i davant de l’administració pública (Ajuntament, Departament d’Ensenyament, etc.). L’AMPA es regeix per uns estatuts aprovats en assemblea.

Què fa l'AMPA

L’AMPA gestiona els recursos que aporten les famílies a l’escola, coordinant-se amb el centre perquè aquest pugui disposar de les millors condicions per a l’educació dels alumnes. En aquest sentit, l’AMPA és responsable de la socialització dels llibres de text i de lectura, de la gestió econòmica per a les sortides que es facin des del centre i de vetllar perquè al centre s’hi destinin els recursos (ja siguin propis o externs) i les millores que calguin per a aconseguir que l’Escola Xoriguer estigui cada vegada més equipada; i que l’equip docent pugui disposar de les millors condicions per a desenvolupar la seva tasca.

L’AMPA coopera activament en la gestió del temps de migdia (menjador i  temps lliure), participant en els acords i les condicions que regeixen el servei i coordinant-lo mitjançant la comissió de temps de migdia on participen l’AMPA, l’empresa externa i el Centre.

L’AMPA impulsa la contractació d’una empresa que s’encarrega de les activitats extraescolars que gestiona el servei en la seva totalitat.

L’AMPA proposa i dóna suport a projectes perquè l’escola pugui treballar amb els seus alumnes aspectes pedagògics importants a través d’elements com l’hort, l’alliberament d’un xoriguer, etc. L’AMPA contribueix a les festes i celebracions que es fan al centre i en les pròpies proposades des de l’Associació.

L’AMPA gestiona la biblioteca de l’escola, catalogant els llibres i controlant el préstec extern irealitzant activitat d’impuls de la lectura un cop el trimestre.

L’AMPA conforma l‘Escola de families gestionant activitats i xerrades que puguin ser d’interès per tots.

L’AMPA vetlla per tal que el jardins siguin un espai lúdic i d’aprenentatge.

L’AMPA participa en els espais cooperatius a nivell de poble, per tal de sensibilitzar les famílies en aspectes de marcat caràcter solidari.

L’AMPA treballa a fons per aconsseguir un edifici definitiu per als infants del Xoriguer, fent pressió a les entitats/autoritats corresponents.

Qui forma l’AMPA ?
L’AMPA la formen totes les famílies del centre, tots els pares, mares i tutors que han acceptat formar-ne part, ja sigui des de l’aportació econòmica amb les quotes bimestrals com en diferents nivells de participació en activitats i tasques de gestió de l’Associació. A nivell intern hi ha una Junta formada per tots aquells membres que participen més activament en el dia a dia de l’AMPA: s’organitza amb un President/a, un vice-president/a, un secretari/a un tresorer/a i un seguit de vocals. Tots aquests membres participen en les diferents comissions o grups de treball on es desglossa el dia a dia de l’Associació. Els membres de l’actual junta de l’AMPA són: Guerau Arisa PRESIDENT, Mònica Santa Eulàlia VICE-PRESIDENTA, Natàlia Domenech SECRETÀRIA, Elena Vilaró TRESORERA, Representants de les diferents comissions i grups de treball: Laura José María – TEMPS DE MIGDIA, Pilar FLores-  EXTRAESCOLARS, Mònica Bertran – COMISSIÓ VERDA, Sandra Heredero FESTES, Mar Muñoz  – BIBLIOTECA, Lourdes Fonoyet – WEB, Txell Argelagués – ESCOLA DE FAMÍLIES, Pilar Flores – PATI, Laura Pelaez – JORNADA CONTINUADA, Inma Feliu -COOPERACIÓ,  Marc Vilamajó – EDIFICI DEFINITIU

Tresoreria

La Tresoreria la formen:

– Helena Vilaró – tresorera
– Eli Garcia

S’encarreguen del pressupost de l’AMPA, la definició de les quotes, les gestions comptables, etc.

Les quotes fixades  per aquest 2019-20 són:

una QUOTA* BIMESTRAL DE
54 € (famílies amb 1 nen)
99,80 EUR per a les famílies amb 2 nens – Bonificada la part de l’AMPA
185,40 EUR per les famílies amb 3 nens.  Bonificada la part de l’AMPA
190,80 EUR per les famílies amb 4 nens.  Bonificada la part de l’AMPA

Es dóna l’opció de triar la periodicitat de la quota:

– bimestral (cada 2 mesos)
– una sola quota anual (270€ un nen / 499€ 2 nens).
*La quota continua sent la mateixa del curs anterior*
Per questions de tresoreria hi ha quotes que les passa l’AMPA i hi ha quotes que les passa l’Escola.

Comissió de temps de migdia

La comissió de temps de migdia  formada per:

-Laura José María, mare de l’Amàlia de la classe groga, i d’en Bernat de la classe dels tractors

-Txell Argelagués, mare de la Joana de la classe lila i de l’Helena de la classe dels robots.

Els preus de menjador fixats pel Departament d’ensenyament per aquest curs 2018-2019 es mantenen respecte de l’any passat.

Alumnes fixos: 6,20 EUR/dia/alumne
Alumnes esporàdics 6,80 EUR/dia/alumne

* Les famílies que tinguin tres o més fills que utilitzin aquest servei tenen un descompte per àpat de 0,15€

Comissió de Festes

La comissió de festes està formada per:

Sandra Heredero i Aitor Perez, mare i pare de la Nora de la classe de les tortugues i la Lia de la classe verda.
– Ivan Saez, pare d’en Guillem de la classe de les tortugues.
– Marc Parareda i la Judit Illamola, pare i mare d’en Bruc de la classe lila i de l’Ona de la classe de les tortugues.
– L’Eulàlia Llopart i en Joan Sallent, mare i pare d’en Guim de la classe dels robots.
– Xavi Canet i Txell Argelagués, pare i mare de la Joana de la classe lila i de l’Helena de la classe dels robots.

Les festes per aquest 209-2020 són:

 

Comissió d'Extraescolars

La Comisió d’Extraescolars la formen:

Pilar Flores, mare d’en Marc i d’en Martí de p5

-Elena Vilaró, mare de la Jana de la classe blava i d’en Gil de la classe lila

-Lorena Villanueva, mare de l’Aira de la classe groga i de l’Enzo de la classe de les tortugues.

Des de la comissió d’extraescolars s’impulsa la contractació d’una empresa que s’encarregui de la gestió integral de les activiatats que s’ofereixen fora de l’horari lectiu.

Comissió Verda

Dins la comissió verda elaborem les bases per dur a terme una acció conjunta de respecte cap al medi ambient.

La comissió verda la formem:

– Mònica Bertran, mare de la Mireia de la classe groga
– Josep Maria Perez, pare d’en Pol de la classe taronja
– Arian Jorquera, mare de l’Abril de la classe groga i de l’Helga de la classe blava
– Dolo Garcia, mare de l’Eloi de la classe taronja
– David Ustrell, pare de l’Aina de la classe groga i d’en Marçal de la classe blava
– Toni Agudo,pare de l’Aleix de la classe taronja i i de l’Arnau de la classe dels tractors

Els nostres objectius són:

Incentivar al màxim la llei de les tres R: Reciclar, Reduïr, Reutilitzar, mitjançant les activitats necessàries.

Activar l’hort ecològic escolar i apropar-lo a l’alumnat participant-hi de forma activa durant el curs.

Apropar als nens el coneixement dels hàbitats naturals amb la bassa com a eina de treball.

Comissió de Biblioteca

La comissió de la Biblioteca està formada per:

– Natàlia Domènech, mare d’en Guillem de la classe groga.
– Eva Comellas, mare de l’Aleix de la classe taronja i i de l’Arnau de la classe dels tractors.
– Anna Vila, mare d’en Roc de la classe taronja.
– Mª Àngels Robles, mare d’en Pau de la classe groga.
– Emma Izaola, mare de la Marina de la classe blava.
– Imma Feliu, mare de la Martina de la classe taronja.

Des del curs 2012-13 la comissió de Biblioteca treballa per organitzar la biblioteca de l’escola tot classificant els llibres de què es disposa seguint el mateix ordre que a les biblioteques públiques.

Tasques que s’han dut a terme:

– Selecció i classificació per edats dels llibres d’imaginació (contes) i els llibres de coneixement (llibres per a consulta o cerca d’ informació).

Contes per a infants fins als 6 anys, gomet de color blau

Contes per a infants de 7 a 9 anys, gomet de color vermell

Contes per a joves de 10 a 13 anys, gomet de color verd.

Els llibres de coneixement s’han ordenat per temes posant una etiqueta blanca al llom amb el número que els correspon segons el tema. (Ex: 59 animals, 75 pintura, 78 música, 9 història, etc.)

 

Activitats de dinamització trimestrals: hores del conte, música, poesia, endevinalles…

Creació de la mascota de la Biblioteca: la rateta Papira Perez, escollida i creada pels alumnes de l’Escola.

El nostre objectiu és seguir ampliant el fons de la Biblioteca de l’escola i fer-la viva apropant-la a les famílies.

Comissió Web

La Comissió web la formen:

– Lourdes Fonoyet, mare de l’Aran de la classe groga.
– Mònica Santa Eulàlia, mare de l’Aina de la classe groga.
– Jesús Gonzàlez, pare de l’Abril de la classe groga.
– Inma Asensio i  David Jimenez, mare i pare de l’Ona de la classe verda i de la Jana de la classe dels tractors.

Amb la voluntat de facilitar la cerca d’informació relacionada amb l’escola i amb l’AMPA es va crear aquesta pàgina web oberta a la participació de l’alumnat, de l’equip docent i de les famílies. Així doncs, hi trobareu des del calendari escolar, les activitats realitzades a l’escola, les fotografies del curs i els avisos més immediats, entre d’altres.

Us animem a endinsar-vos-hi!

Comissió Escola de famílies

La Comissió Escola de Famílies la formen:

– Txell Argelagués, mare de la Joana de la classe lila i de l’Helena de la classe dels robots.
Espai de trobada on es pretén afavorir el coneixement de les famílies, la reflexió, l’intercanvi d’experiències i l’adquisició de nous aprenentatges mitjançant diferents xerrades i tallers.

Comissió de Pati

La Comisió de Pati la formen:

-Pili Flores, mare d’en Marc i en Martí dels astronautes i tortugues
-Anna Parramon, mare d’en Pau de p4
-Eulàlia Llopart, mare d’en Guim de p5
-Núria Calm, mare d’en Cinto de p4
-Míriam Capdevila, mare de la Bruna de la classe taronja
-Lorena Villanueva, mare de l’Aira de la classe groga i de l’Enzo de P5
-Mònica Molera, mare d’en Killian de la classe verda i de la Lia de la classe dels tractors

Aquesta comissió és l’encarregada d’aconsseguir crear un pati adequat per a l’esbarjo, sense perdre de vista la vessant més educativa, Treballa en coordinació amb l’equip de mestres.

Comissió de Jornada continuada

La Comisió de Jornada continuada la formen:

-Laura Peláez, mare de l’Èric de la classe lila i de l’Unai de la classe dels tractors.
-Cristina Peláez, mare d’en Marc de la classe blavaa i de la Marina de la classe verda.
-Laura Jose María, mare de l’Amàlia de la classe lila i d’en Bernat de la classe dels tractors.

Aquesta comissió és l’encarregada de proposar un repensament dels horaris que es duen a terme a l’escola explicant els beneficis de la jornada continuada.

Us podeu descarregar la documentació en els següents enllaços

Presentació jornada continuada 19 de juny 2017

Resultats enquesta sobre la jornada continuada 2017

Comissió de Cooperació

La Comisió de Cooperació la formen:

-Inma Feliu, mare de la Martina de la classe taronja.
-Mònica Bertran, mare de la Mireia de la classe
-Lourdes Fonoyet, marede l’Aran de la classe groga.
-Agnès Capera, mare de l’Abril de la classe lila.

Aquesta comissió és l’encarregada dels temes de cooperació i d’escola de la pau.

Comissió Edifici definitiu

La Comisió per  l’Edifici definitiu la formen:

-Marc Vilamajó, pare de la Clara de la classe rosa

Aquesta comissió és l’encarregada de vetllar per aconsseguir l’edifici definitiu de l’escola.

Descarregeu-vos els ESTATUTS